مراحل غیرفعال سازی دیوار آتشین آنتی ویروس بیت دیفندر

 

1-

 

2-

 

3-